Search

Một số phương pháp chẩn đoán mới và mẫu bệnh phẩm lao mới trong định hướng thanh toán bệnh lao

Hội thảo nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bệnh viện Phổi Trung ương và tổ chức FIND triển khai Dự án “Nghiên cứu đa trung tâm đánh giá độ chính xác của các xét nghiệm chẩn đoán mới để phát hiện bệnh lao ở người trưởng thành: FEND-TB” từ tháng 6/2021-6/2026, nhằm tổng kết công tác giai đoạn I và cập nhật kế hoạch triển khai giai đoạn II của dự án, đồng thời tập trung vào chủ đề xét nghiệm nhanh tại điểm chăm sóc (POC) và mẫu bệnh phẩm lao mới hướng tới thanh toán bệnh lao.

 

Chương trình Hội thảo – 05/10/2023
08:00–08:30*
Đăng ký tại hội thảo
08:30–08:50Phát biểu khai mạcTS. BSCC. Đinh Văn Lượng
Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng Ban điều hành CTCLQG

TS. Nguyễn Thị Vân Anh
Trưởng Văn phòng FIND Việt Nam
08:50–09:20Kết quả công tác giai đoạn I và cập nhật kế hoạch triển khai giai đoạn II dự án FEND-TBPGS. TS. Nguyễn Văn Hưng
Bệnh viện Phổi Trung ương
09:20–09:50Quan điểm của người bệnh và các bên liên quan về một số mẫu bệnh phẩm mới trong chẩn đoán laoTS. Hoàng Thị Mỹ Hạnh
Viện Chiến lược và Chính sách Y tế
09:50–10:10Tham luận của Dự án “Nghiên cứu phát triển xét nghiệm chẩn đoán nhanh cho mạng lưới lao” (R2D2 TB Network)TS.BS. Hà Xuân Huy
Điều phối viên nghiên cứu lâm sàng, UCSF
10:10–10:30
Nghỉ giữa giờ: Trà bánh & chụp ảnh
10:30–10:45Hỏi đáp về các bài trình bàyNhóm diễn giả
10:45–11:50Thảo luận: Vai trò của các phương pháp chẩn đoán mới và mẫu bệnh phẩm lao mới trong định hướng thanh toán bệnh lao

Nội dung thảo luận:

Vai trò của các phương pháp chẩn đoán mới và mẫu bệnh phẩm lao mới trong định hướng thanh toán bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2035.

Những yêu cầu, mong đợi về các xét nghiệm POC và mẫu bệnh phẩm lao mới.

TS. BSCC. Đinh Văn Lượng
Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng Ban điều hành CTCLQG

PGS.TS. Nguyễn Bình Hòa
Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương; Phó Trưởng Ban điều hành

PGS.TS. Nguyễn Văn Hưng
Bệnh viện Phổi Trung ương
11:50–12:00Tổng kết và Phát biểu bế mạcTS. BSCC. Đinh Văn Lượng
Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng Ban điều hành CTCLQG
12:00–14:00Tiệc trưa Tất cả khách mời
* Giờ Việt Nam