Search

Hà Nội, Việt Nam

Chính thức hoạt động từ 2015, Văn phòng FIND tại Hà Nội tích cực thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và kiểm soát bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam.

Đổi mới nâng cao hiệu quả trong sàng lọc lao, COVID-19 và các bệnh đường hô hấp phổ biến tại Việt Nam.
Ngày Thế giới phòng, chống lao 2023

FIND Việt Nam hợp tác chặt chẽ với các đơn vị nhà nước, trường đại học trong hệ thống y tế Việt Nam, bao gồm Bộ Y tế và các đơn vị thuộc bộ, Chương trình Chống Lao Quốc gia, Viện nghiên cứu Pasteur, các cơ sở y tế từ tuyến trung ương đến địa phương, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ khác, với mục tiêu đẩy mạnh phát triển và triển khai các kỹ thuật chẩn đoán mới, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. FIND Việt Nam đã triển khai một loạt các dự án, bao gồm những nỗ lực để phòng chống bệnh lao và các bệnh truyền nhiễm khác, thông qua cung cấp các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho các cán bộ y tế và các nhà lãnh đạo y tế, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ trang thiết bị.

Năm 2017, FIND Việt Nam đã được Bộ Y tế trao tặng Bằng khen, công nhận những đóng góp của FIND trong việc triển khai thành công Chiến lược Quốc gia về Phòng chống Lao. Với đội ngũ chuyên gia tâm huyết, FIND đồng hành cùng hệ thống y tế Việt Nam thông qua thúc đẩy các sáng kiến y tế, cung cấp hỗ trợ nhân đạo, nâng cao năng lực và thực hiện các nghiên cứu để kiểm soát các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam. Các hoạt động này phù hợp với mục tiêu bao trùm của FIND là nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người thông qua nâng cao khả năng tiếp cận công bằng với những dịch vụ chẩn đoán chính xác và giá thành hợp lý.